High Performance Rim U Shape (28 Holes) - TDR Racing, High Performance Technology

High Performance Rim U Shape (28 Holes)

TDR Alloy Rim U Shape

TDR Alloy Rim U Shape

Aluminium serie 7 increase TDR Alloy Rim U Shape durability.

#TDR #HighPerformanceTechnology
#WheelSystems #UShape #AlloyRim
#TDRMakesMyMotorcyclesPerfect